Associació d'Amics del Bonsai d'Alcanar

Archive for the month “febrer, 2015”

Fin de semana con Edoardo Rossi 2015

El pasado fin de semana (6, 7, 8 de febrero) pudimos disfrutar una vez más de las lecciones del maestro Edoardo Rossi, gran maestro italiano y miembro de la Nippon Bonsai Sakka Kyookai.

Las actividades empezaron el viernes, con una conferencia titulada “El espíritu del Japón en el Bonsái” en la que nos habló de sus experiencias en Japón a raíz de la preparación de un nuevo libro sobre el kazari, la disposición de los elementos de un tokonoma. La conferencia tuvo lugar en Benicarló y contó con la asistencia de miembros de las diferentes asociaciones de bonsái de nuestras comarcas y de otros aficionados a este arte milenario. Nos explicó los diferentes tipos de tokonoma que podemos encontrar y las diferentes maneras de disponer los elementos, desde puntos de vista y estilos diferentes. Durante su última estancia en Japón, pudo aprender nuevos conocimientos de los maestros Tomio Yamada, Kunio Kobayashi y Susumo Sudo; esto le ha servido para entender mejor el arte de exponer, que en Europa muchas veces se deja de lado. Fue una conferencia muy instructiva y que nos acercó un poco más a la manera de trabajar de los japoneses, que hace muchos años que cultivan bonsai y los exponen a sus tokonomas. No fue una conferencia sobre técnica del bonsái sino más bien de filosofía. Fue diferente a las conferencias a las que estamos acostumbrados pero todos salimos muy satisfechos con lo que habíamos aprendido.

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

 

Sábado y domingo, como es habitual, pudimos asistir a diferentes talleres, que duraban todo el día, en los que el sensei trabajó árboles de especies y estilos diferentes. Estos talleres tuvieron lugar en las instalaciones de Bonsaizen, un lugar idóneo para este tipo de actividades ya que el maestro podía disponer de todo el material necesario y también, en caso de tener que trasplantar alguno de los árboles podía encontrar el recipiente más adecuado. Algunos de los árboles trabajados no se habían trabajado nunca, otros hacía años que estaban cultivados y necesitaban un cambio de posición, de recipiente … Todos los árboles terminaron mejor que no estaban antes de ser trabajados en el taller y lo mejor de todo, todos los asistentes podíamos saber el por qué de cada una de las acciones efectuadas por el maestro y podíamos participar haciendo aportaciones o preguntas que nos habían surgido de aquel árbol o de la técnica a aplicar. Los talleres son muy interactivos y todo el mundo puede participar, no sólo el propietario del árbol que está siendo trabajado. Se trata de unos talleres muy prácticos y dinámicos que nos dan unos conocimientos que nos sirven para futuros árboles o bien para entender técnicas que hasta entonces no habíamos tenido que utilizar. Tanto los más expertos como aquellos que hace más poco que están en el mundo del bonsái aprenden de las lecciones de este gran profesional.

Para el mes de mayo el maestro Edoardo Rossi, volverá a venir y nos transmitirá nuevos conocimientos a través de una conferencia, unos talleres y una demostración que tiene previstos realizar para la XX Muestra Catalana de Bonsai que tendrá lugar en Amposta los días 1, 2, y 3 de mayo de 2015. Si deseáis participar en alguna de las conferencias, talleres o demostraciones del maestro Rossi, no os lo penséis ni un momento, os recomendamos asistir. Os iremos informando de los actos que se programarán en posteriores publicaciones.

 

Cap de setmana amb Edoardo Rossi 2015

Aquest cap de setmana (6, 7, 8 de febrer) hem pogut gaudir un cop més de les lliçons del mestre Edoardo Rossi, gran mestre italià i membre de la Nippon Bonsai Sakka Kyookai.

Les activitats van començar divendres, amb una conferència titulada “El espíritu del Japón en el Bonsái” en la qual ens va parlar de les seves experiències al Japó arran de la preparació d’un nou llibre sobre el kazari, la disposició dels elements d’un tokonoma. La conferència va tenir lloc a Benicarló i va comptar amb l’assistència de membres de les diferents associacions de bonsai de les nostres comarques i d’altres aficionats a aquest art mil·lenari. Ens va explicar els diferents tipus de tokonoma que podem trobar i les diferents maneres de disposar els elements, des de punts de vista i estils diferents. Durant la seva darrera estada al Japó, va poder aprendre nous coneixements dels mestres Tomio Yamada, Kunio Kobayashi i Susumo Sudo; això li ha servit per entendre millor l’art d’exposar, que a Europa molts cops es deixa de banda. Va ser una conferència molt instructiva i que ens va apropar una mica més a la manera de fer dels japonesos, els quals fa molts d’anys que cultiven bonsai i els exposen als seus tokonomes. No va ser una conferència sobre tècnica del bonsai sinó més aviat de filosofia. Va ser diferent a les conferències a què estem acostumats però tots vam sortir molt satisfets amb el que havíem après.

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Dissabte i diumenge, com és habitual, vam poder assistir a diferents tallers, que duraven tot el dia, en els quals el sensei va treballar arbres d’espècies i estils diferents. Aquests tallers van tenir llos a les instal·lacions de Bonsaizen, un lloc idoni per aquest tipus d’activitats ja que el mestre podia disposar de tot el material necessari i també, en cas d’haver de trasplantar algun dels arbres podia trobar el recipient més adequat. Alguns dels arbres treballats no s’havien treballat mai, altres feia anys que estaven cultivats i necessitaven un canvi de posició, de recipient… Tots els arbres van acabar millor que no estaven abans de ser treballats al taller i el millor de tot, tots els assistents podíem saber el per què de cadascuna de les accions efectuades pel mestre i podíem participar fent aportacions o bé preguntes que ens havien sorgit d’aquell arbre o de la tècnica a aplicar. Els tallers són molt interactius i tothom hi pot participar, no només el propietari de l’arbre que està sent treballat. Es tracta d’uns tallers molt pràctics i dinàmics que ens donen uns coneixements que ens  serveixen per a futurs arbres o bé per entendre tècniques que fins llavors no havíem hagut d’utilitzar. Tant els més experts com aquells que fa més poc que estan dins el món del bonsai aprenen de les lliçons d’aquest gran professional.

Al més de maig el mestre Edoardo Rossi, tornarà a venir i ens transmetrà nous coneixements a través d’una conferència, uns tallers i una demostració que té previst fer per la XX Mostra Catalana de Bonsai que tindrà lloc a Amposta els dies 1, 2, i 3 de maig del 2015. Si voleu participar en alguna de les conferències, tallers o demostracions del mestre Rossi, no us ho penseu ni un moment, us recomanem assistir-hi. Us anirem informant dels actes que s’hi programaran en posteriors publicacions.

Fin de semana con Edoardo Rossi

IMG_1762El próximo fin de semana del 6 al 8 de febrero podremos contar nuevamente con la presencia del maestro Edoardo Rossi, que como viene haciendo desde unos años, nos deleitarà con sus conocimientos realizando una conferencia y unos talleres.

La conferencia tendrá lugar el viernes, 6 de febrero y esta vez tratarà el siguiente tema: El espíritu del Japón en el Bonsai, una temática que seguro nos va a ayudar a comprender la filosofia de este arte y a su vez a mejorar nuestros árboles.

Los que queráis asistir a la conferéncia, debéis confirmar la asistencia préviamente en infobonsaizen.es

El sábado y el domingo tendran lugar los talleres, en los que el maestro trabajarà junto a los asistentes algunos árboles y también aconsejará sobre el camino a seguir para conseguir buenos bonsáis. Sólo pueden asistir a estos talleres las personas inscritas prèviamente.

Post Navigation